Verbinding

Samen staan we sterk
We verdelen met zijn allen het werk.

Iedereen gelijk,
Allemaal even belangrijk.

Zonder de schoonmaakster kan de arts zijn werk niet doen,
zonder de boer moet iedereen op rantsoen.

Als ieder zijn krachten benut,
raakt niemand uitgeput.

Ook in ons lichaam,
heeft elk orgaan,
zijn baan.

Door samenwerken van het hele systeem,
blijf jij op de been.

Mocht er iets niet helemaal goed werken,
zal je dat niet meteen merken.

Zegt het ene orgaan even stop,
dan vangt de andere het op.

Maar gaat dit zo door,
dan is niet overal energie meer voor.

En op de lange termijn,
voel je dan wel ongemak of pijn.

Daarom is het onze zaak,
dat we het belang zien van elke afzonderlijke taak.

Zodat alles is gericht,
op een perfect evenwicht.

Dit is niet anders voor onze aarde.
Ieder dier, plant, kruid, mens van unieke waarde. Dit is een mooie kans,
voor het herstellen van de balans.

Draagt wat jij doet nog bij aan dit doel?
Wat zegt je gevoel?