Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk voor Voeding- en suppletie advies ‘Voedsoul’, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Voedsoul, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Voedsoul verstrekt.

Voedsoul kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Medische gegevens

Waarom Voedsoul gegevens nodig heeft

Voedsoul verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (e-mail of post) contact op te kunnen nemen als u daarom vraagt.

Daarnaast kan Voedsoul uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit voeding gerelateerde dienstverlening.

Hoe lang Voedsoul uw gegevens bewaart

Voedsoul bewaart uw persoonsgegevens en medische dossier 15 jaar, zoals wettelijk is voorgeschreven (WBGO).

Delen met anderen

Voedsoul verstrekt uw persoons- of medische gegevens alléén aan derden indien u hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van Voedsoul worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.voedsoul.nl.

Voedsoul gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voedsoulharderwijk.nl.
Reactie volgt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 4 weken.

Beveiligen

Voedsoul neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voedsoul is als volgt te bereiken:

Postadres: Lijsterbeslaan 15, 3843 JJ Harderwijk
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 73164003
BTW-nummer: NL002184620B05
Emailadres: info@voedsoulharderwijk.nl
Telefoonnummer: 0657789301