Werkwijze

Intakegesprek: klachteninventarisatie en kennismaking
De eerste stap is een inventarisatie van je klachten, en helder krijgen wat exact jouw hulpvraag aan mij is. Ik vraag je daarom een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Deze stuur je voor de eerste afspraak naar mij terug. Tijdens het intakegesprek neem ik de vragenlijst met je door en licht ik toe wat mijn visie is voor de aanpak van jouw klachten.

Voedingsconsult
Tijdens een voedingsconsult zal ik jouw huidige voedingspatroon en levensstijl verder analyseren, maar vraag ik je ook naar gebeurtenissen uit het verleden die invloed kunnen hebben (gehad). Zo kan ik de onderliggende oorzaak voor jouw klachten doorgronden. Ik geef je advies over aanpassingen die je kunt maken om te zorgen dat deze klachten verminderen en uiteindelijk verdwijnen. Stap voor stap neem ik je mee in de aanpassingen in jouw voedingspatroon en levensstijl, zodat het toepasbaar is in jouw leven.

En dan?
Misschien is 1 voedingsconsult voor jou voldoende. Zo niet, volgen er een aantal afspraken om jou stap voor stap te begeleiden in je proces. Hoeveel afspraken ligt aan de aard van de klachten, waar je zelf al staat in het proces en hoe ver je daarin zou willen gaan. Jij bepaalt na een afspraak of en wanneer je weer een nieuwe afspraak zou willen maken.